IZOBARICKÝ DĚJ
Izobarický děj je změna stavu pracovní látky, probíhající za stálého tlaku. Jako příklad uveďme ohřev vody, tvorbu páry a přehřátí páry průtlačného parního kotle. Voda protéká trubkou a současně je ohřívána. Její teplota se plynule mění, až dosáhne teplotu sytosti (bod varu odpovídající pracovnímu tlaku). Pak se při teplotě sytosti vypařuje. Teprve po odpaření veškeré vody se vzniklá pára začne ohřívat na pracovní teplotu.

 

Počáteční teplota vody: 225 °C
Teplota sytosti: 357 °C
Pracovní teplota páry: 535 °C
Tab.1:  Izobarický ohřev vody o tlaku 18 MPa v průtlačném parním kotli:

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999