JADERNÁ ENERGIE
Je to energie založená na vazebných silách atomového jádra. Jadernou energii lze uvolnit buď štěpením těžkých jader, nebo slučováním (fúzí) velmi lehkých jader. Jaderná energie se využívá zejména v jaderných elektrárnách.


Viz.Tab.1 : Podíl jednotlivých zdrojů na spotřebě primární energie v roce 1995 (%)

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999