KONDENZÁTOR
Tepelný výměník, v němž na trubkách protékaných chladicí vodou kondenzuje pára, přiváděná
do kondenzátoru z posledního stupně parní turbíny. Kondenzační teplo se odvádí chladicí vodou na chladicí věž.

 

Tlak v kondenzátoru: 5 kPa
Odpovídající teplota sytosti: 34 °C
Objemový průtok chladící vody: 9 m3/s
Ohřátí chladící vody: 10 °C
 

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999