PRŮTLAČNÝ KOTEL
Průtlačný kotel pracuje s nuceným oběhem nebo průtokem vody.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999