MECHANICKÁ ENERGIE
Je to souhrnný název pro různé typy energie pohybu a vzájemného působení těles (např.: energie kinetická, potenciální, atd.).© Copyright Simopt, s.r.o. 1999