PELTONOVA TURBÍNA

Rovnotlaková vodní turbína s tečným ostřikem oběžného kola pro velké spády. Rozvaděčem je dýza na přívodním potrubí, z níž voda vystupuje kruhovitým paprskem a dopadá na miskovité lopatky oběžného kola. Podle průtoku jsou Peltonovy turbíny s jednou, dvěma a třemi dýzami (vodorovné) nebo až se šesti dýzami (svislé).

 

 

 

Peltonova turbína :
1 - oběžné kolo, 2 - lopatka, 3 - regualční dýza (tryska), 4 - jehlový uzávěr, 5 - deviátor

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999