PLYNNÝ RADIOAKTIVNÍ ODPAD
Plynný radioaktivní odpad vzniká při provozu jaderného reaktoru a obsahuje zejména radionuklidy inertních plynů a jódu s krátkým poločasem rozpadu. Po zadržení v čisticím systému dojde k rozpadu většiny radionuklidů a po vyčištění je vzduch vypouštěn ventilačním systémem. Přípustné koncentrace radionuklidů ve vypouštěném vzduchu jsou stanoveny zvláštními předpisy.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999