POPEL
Popel tvoří minerální tuhý zbytek po spálení paliva, který vznikne oxidací a rozkladem popelovin. Jemné částečky popela vzniklé spalováním práškového uhlí tvoří popílek. Při vyšších teplotách popel měkne, spéká se a tvoří škváru, při překročení teploty tavení tvoří tekutou strusku.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999