POVRCHOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
Povrchové úložiště slouží k uložení nízkoaktivních radioaktivních odpadů s krátkým a středním poločasem rozpadu (do třiceti let) na zemském povrchu. Ochranné stavební bariéry obvykle zahrnují betonové nádrže s izolací proti pronikání srážkových a spodních vod.

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999