PŘETLAKOVÁ VODNÍ TURBÍNA
Nemá-li docházet k určité ztrátě spádu rovnotlaké vodní turbíny umístěním nad spodní hladinu, je třeba na výstup z turbíny připojit hermetickou sací troubu, ponořenou pod hladinu spodní vody. Tím je tlak vody za oběžným kolem nižší než před oběžným kolem a lze využít celý spád.

Hranice pro použití velkých přetlakových turbín je spád 400 m. Pro větší spády lze použít rovnotlaké turbíny.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999