PŘÍKON
Příkon je přiváděný výkon. Jednotkou je Watt. Poměr výkonu a příkonu vyjadřuje účinnost stroje a je vždy menší než 1.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999