PRIMÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Spalovací vzduch přiváděný do ohniště společně s palivem. Primární spalovací vzduch se předehřívá teplem odcházejících spalin a přivádí do hořáků, kde se míchá s palivem (práškové uhlí, topný olej, zemní plyn). Do ohniště se dále přivádí sekundární spalovací vzduch, který zajišťuje co nejlepší spálení hořlaviny.
  • Teplota primárního spalovacího vzduchu 250 až 400 °C
  • Potřeba spalovacího vzduchu - hnědé uhlí: 2 až 3 m3/kg.

Vedení spalovacího vzduchu


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999