PROTONOVÉ ČÍSLO
Počet protonů v jádře udává atomové (protonové) číslo Z. Například jádro uranu obsahuje 92 protonů, Z = 92. Protonové číslo je také pořadové číslo prvku v periodické Mendělejevově tabulce prvků.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999