TLAKOVÝ FLUIDNÍ KOTEL
Fluidní kotel pracující při vysokém tlaku. Využití energie obsažené ve stlačených spalinách vyžaduje zařazení plynové turbíny. Vyčištěné spaliny se přivádějí do plynové turbíny, kde expandují. Turbína je na společné hřídeli s kompresorem, který dopravuje stlačený vzduch zpět do fluidního kotle.

 

Dodavatel ABB Carbon
Lokalita Švédsko, předměstí Stockholmu “Värtan”
Instalovaný elektrický výkon 137 MW
Dodávka tepla pro Stockholm 220 MWt
Palivo černé uhlí dovážené z Anglie nebo z Polska
Bloky 2 jednotky P200
Emise NOX - 20 mg/MJ, SO2 - 60 mg/MJ, popílek 5 mg/m3
Tab.1 : První komerční teplárna na světě, vybavená tlakovými fluidními kotly

 

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999