UHELNÁ ELEKTRÁRNA DĚTMAROVICE - EDĚ
ČEZ, a. s., Elektrárna Dětmarovice
patří mezi nejmladší a nejmodernější elektrárny ČEZ. Spaluje energetické černé uhlí.
V současné době byl dokončen ekologický program, který spolu s rekonstrukcí a modernizací zajistil od konce roku 1998 vyčištění spalin tak, že provoz elektrárny vyhovuje požadavkům zákona o ochraně ovzduší.

 

Instalovaný elektrický výkon 800 MW
Palivo černé uhlí
Bloky 4 x 200 MW z roku 1975 až 76
Dodávka tepla Teplárenský provoz, vytápění přilehlých aglomerací (Orlová, aj.)

© Copyright Simopt, s.r.o. 1998