VODNÍ PROSTOR
Parní buben nebo válcový parní kotel mají vnitřní prostor za provozu rozdělen na dvě přibližně stejně velké části. V dolní polovině se nachází voda a nazývá se vodní prostor. Nad vodním prostorem se shromažďuje vzniklá pára a tvoří parní prostor. Vzniklá pára se odvádí parovodem.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999