VZDUCHOVÝ VENTILÁTOR
Stroj na stlačování vzduchu pracující při menším poměru výstupního a vstupního tlaku než 1,1.
V elektrárnách na fosilní paliva slouží k dopravě vzduchu do spalovacího prostoru nebo do hořáků. Podle konstrukce rozlišujeme radiální a axiální provedení.

 

Dopravovaný objem 10 m3/s
Otáčky 1500 ot./min
Tlaková výška 145 m
Výkon motoru 29,5 kW
Tab.1 : Vzduchový radiální ventilátor

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999