ZÁKON O OVZDUŠÍ
Dokument ukládající všem provozovatelům zařízení znečišťujícím ovzduší snížit do roku 1998 emise škodlivin pod zákonem stanovené limity. V případě elektráren na uhlí se jedná především o snížení koncentrace popílku, oxidů síry a oxidů dusíku.

Maximálně přípustné koncentrace podle Zákona o ovzduší z r. 1991:

  • Popílek: 100 mg/Nm3
  • SO2: 500 mg/Nm3
  • NOx: 400 mg/Nm3 .© Copyright Simopt, s.r.o. 1999