ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
Alternativními zdroji energie nazýváme energetické zdroje, které představují určitou alternativu ke klasické a jaderné energetice. Do jisté míry se tento pojem kryje s pojmem obnovitelné zdroje energie. Alternativní zdroje energie představují zejména formy energie s nižšími výkony a s minimálním dopadem na životní prostředí (např. energie sluneční, větrná, geotermální ...). Bývá sem řazena i energie vodní z malých vodních elektráren.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999