ELEKTRICKÁ SÍŤ
Elektrická síť zabezpečuje přenos a rozvod elektrické energie z míst její výroby do míst její spotřeby.

Podle významu se sítě dělí na:

  • napájecí (tranzitní),
  • na přenášení výkonu bez meziodběru
  • přenosové, sloužící pro dodávku velkých výkonů na velké vzdálenosti
  • rozvodné, s rozvodnými stanicemi, odbočkami a připojenými odběrateli
  • místní sítě vysokého nebo nízkého napětí na území města nebo obce
  • přípojky sloužící pro připojené odběrných elektrických zařízení.
Slavnostní osvětlení Karlova mostu u příležitosti návštěvy panovníka roku 1907.

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999