MAAE
MAAE je zkratka Mezinárodní agentury pro atomovou energii (adresa stránky - www.iaea.or.at ; angl. zkratka IAEA - International Atomic Energy Agency).
MAAE je mezinárodní vládní odborná organizace přidružená k OSN, se sídlem ve Vídni. Byla založena v roce 1957, přičemž bývalé Československo bylo zakládajícím členem. Činnost agentury je zaměřena zejména na podporu a kontrolu využití jaderné energie, na využití radioaktivních izotopů v lékařství, zemědělství, hydrologii a průmyslu, na šíření vědeckých informací a technických znalostí, pořádání odborných kursů a konferencí, vydávání publikací a poskytování technické pomoci i řešení právních aspektů využití jaderné energie.

 

LOGO IAEA

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999