NEUTRON
Neutron je elektricky neutrální elementární částice. Byl objeven v roce 1932 J. Chadwickem. Vyvolává celou řadu jaderných reakcí, z nichž nejdůležitější je štěpení těžkých jader. Je 1838 krát těžší než elektron. Neutrony společně s protony tvoří jádro atomu. Nejintenzivnějším umělým zdrojem neutronů jsou jaderné reaktory.

 

Elektricky neutrální částice
Hmotnost 1,6747.10-27 kg
Spin h/2
Mag. moment -1,913 jaderného magnetonu
Volný neutron je radioaktivní
Střední doba života neutronu 918 s

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999