RADIOAKTIVNĺ ODPAD
Radioaktivní odpad je nevyužitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, který pro obsah radionuklidů v něm nebo pro kontaminaci radionuklidy není možno uvést do životního prostředí. Vzniká při provozu jaderných zařízení, při těžbě a úpravě radioaktivních surovin nebo užíváním zdrojů ionizujícího záření. Materiál, ve kterém jsou obsaženy radionuklidy v množství nepřesahujícím limity, stanovené zvláštními předpisy, není považován za radioaktivní odpad a může být odstraněn jako neradioaktivní.


Viz.Tab.1 : Limity a skutečné výpustě plynných a kapalných radioaktivních odpadů
z JE Dukovany

 


© Copyright Simopt, s.r.o. 1999