ZEMNÍ PLYN
Zemní plyn patří mezi fosilní paliva a jeho základní složkou je uhlovodík metan CH4, který obvykle tvoří 88-99,8% plynu. Čím více metanu zemní plyn obsahuje, tím je z hlediska energetiky kvalitnější. Poměrně často se vyskytují společná ložiska ropy a zemního plynu a to jak na pevnině, tak i na moři. Zemní plyn je nejedovatý a bez zápachu. Slouží hlavně jako zdroj tepelné energie v domácnostech, výtopnách, teplárnách a v elektrárnách (viz paroplynová zařízení). Výhodou jeho využití je to, že po spálení nezanechává popel, snadno se reguluje a měří jeho spotřeba, při správném spalování zanechává ve vzduchu méně škodlivin než uhlí a ropa.

 

Roční těžba zemního plynu: přes 2 100 miliard m3
Ověřené zásoby při dnešní těžbě: až do roku 2057
Největší naleziště: Rusko, Severní moře, Severní Afrika (Alžír), země Perského zálivu, USA, Kanada

Zajímavostí je, že na Sibiři a na Aljašce se nacházejí ložiska zmrzlého plynu, tzv. hydrátů, kde
v 1 m3 je skryto až 200 m3 zemního plynu.© Copyright Simopt, s.r.o. 1999