Dejte si pozor na energo šmejdy

První dojem může klamat. Nenechte se napálit těmi, kteří vydělávají na vaší důvěřivosti a přečtěte si, jak se energo šmejdům bránit.

Přehrát znovu

Jak poznáte energo šmejda

Co říkají a jaký je v tom ve skutečnosti háček?

JSEM Z ČEZU. VOLÁM, ABYCH SI S VÁMI SJEDNAL SCHŮZKU.

Totožnost našeho pracovníka si můžete ověřit na bezplatné lince 800 850 860.

Energo šmejdi se snaží obejít zákaz podomního prodeje předchozí telefonickou domluvou. Často se vydávají za ČEZ.

NABÍDKA PLATÍ JEN OMEZENOU DOBU. PODEPIŠTE, AŤ JI NEPROPÁSNETE.

Nic nepodepisujte pod tlakem, nabídku si raději s někým projděte. Seriózní nabídka bude platit i zítra.

Podvodníci nechtějí, abyste si nabídku prošli v klidu. Bývá totiž plná chytáků a skrytých poplatků.

ZARUČENĚ UŠETŘÍTE, JEN SE PODÍVÁM NA VAŠI SMLOUVU NEBO FAKTURU.

Buďte na své smlouvy a faktury opatrní. Neukazujte je každému, kdo zazvoní u dveří.

Podvodníci slibují nereálné úspory, aby si mohli opsat cenné údaje z vašich dokumentů a změnit vám dodavatele bez vašeho vědomí.

Jsem tady kvůli kontrole elektroměru, podepíšete mi protokol?

Buďte opatrní. Podvodníci si vymyslí cokoli, aby se dostali přes váš práh.

Ve skutečnosti podepíšete novou smlouvu nebo plnou moc.

ZAPLATÍTE CENU, KTERÁ JE AKTUÁLNĚ NA TRHU, TO SE VÁM VYPLATÍ.

Požadujte kompletní podmínky produktů a nechte si čas na rozmyšlenou.

Produkty s pohyblivou cenou se skutečně řídí aktuálním trhem, ale jsou za ně často účtovány poplatky, díky kterým zaplatíte mnohem více.

Desatero

Projděte si deset rad a braňte se nekalým podomním prodejcům energií.

1

1 Obezřetnost!

Být obezřetný při podomním prodeji se vyplácí. Doporučujeme podomním prodejcům vůbec neotvírat dveře své domácnosti. Znají desítky triků, dokáží si s vámi hezky povídat atd. Podomní prodejci mohou také využívat lživých argumentů, vydávat se za stávající dodavatele, pracovníky distribučních společností nebo úřadů např. ERÚ (Energetický regulační úřad) či  ČOI (Česká obchodní inspekce).

2

2 Spěchej pomalu!

Pokud se již rozhodnete podomní prodejce vpustit do své domácnosti, nespěchejte s rozhodnutím smlouvu podepsat. Součástí taktiky podomních prodejců bývá spěch, tlak na rychlé rozhodnutí a váš podpis. Nenechte se nikým do ničeho nutit.

3

3 První dojem může klamat!

Nabízená cena za energie může být lákavá, nemusí však zahrnovat všechny poplatky, které s přechodem k novému dodavateli souvisí. Dále energetické společnosti mají ve své nabídce podle charakteru odběru různá cenová pásma tzv. tarify. Podomní obchodníci často nabízejí slevy, aniž by znali reálnou spotřebu a charakter odběru. Skutečná cena se tak od ústní nabídky může výrazně lišit. Pozor – podpis smlouvy s podomním prodejcem vám může přinést spíše navýšení ceny za energie, nežli úsporu, kterou jste čekali.

4

4 Cena není všechno!

Kvaltiní služby nepoznáte jen podle zdánlivě výhodné ceny. Ta může být lákavá, ale není vším. Někteří prodejci mohou být nedostupní, nezvedají telefon, jejich nabídka není srozumitelná. ČEZ je nejdostupnější energetická společnost v Česku. Když si potřebujete promluvit s někým osobně, jsme vždy blízko a pokud potřebujete poradit, jsme připraveni Vám vždy pomoci

5

5 Když to nejde po dobrém!

Podomní prodejci umí skvěle argumentovat, ale také skvěle manipulovat. Pokud toto na některé zákazníky neplatí, můžete se také setkat i s nátlakem, který zákon o ochraně spotřebitele označuje jako agresivní obchodní praktiky. Podomní prodejce může například nutit k podpisu nové smlouvy z důvodu neexistujícího dluhu za dodávku energií.

6

6 Omezení podomního prodeje!

Pokud je ve vašem městě podomní prodej omezený vyhláškou, nebojte se obrátit na městskou policii o pomoc.

7

7 Pozor na dárky, služby „zdarma“!

Velmi často jsou zákazníkům jako dárek „zdarma“ předávány LED žárovky. Odstoupení či vypovězení smlouvy s energiemi v řádné lhůtě je pro zákazníky bez rizika, nicméně se toto netýká dárků, služeb zakoupených dle občanského zákoníku, tam vám hrozí od prodejce či zprostředkovatele zpoplatnění.

8

8 Dodavatel nebo zprostředkovatel!

Zdali se jedná o dodavatele nebo zprostředkovatele je pro vás velice důležité. Pro každého platí jiné možnosti a termíny vypovězení/odstoupení od smluv, jiné právní předpisy. Smlouvu s dodavatelem energií máte možnost v řádném termínu vypovědět bez rizika sankce. Smlouvu se zprostředkovatelem je možné také vypovědět bez rizika sankce, nicméně s omezenými termínovými možnostmi. Dodavatel je vlastníkem licence na dodávky energií, zprostředkovatel pouze přeprodává nabídky dodavatelů.

Dodavatel je vaším přímým partnerem, na kterého se můžete obracet s jakýmikoliv požadavky. Je vám znám okamžitě, není pro vás cizí. Zprostředkovatel vám teprve zvolí vašeho budoucího dodavatele, nemusí vám vyhovovat.

9

9 Spory s dodavatelem nebo zprostředkovatelem!

Případné spory s dodavatelem nebo zprostředkovatelem neodkládejte, nebojte se je řešit. Vždy máte možnost se  v případě sporu s dodavatelem se obrátit na ERÚ (Energetický regulační úřad) www.eru.cz. V případě sporů se zprostředkovatelem se obracejte na ČOI (Česká obchodní inspekce) www.coi.cz.

10

10 Nic není ztraceno!

Od uzavřené smlouvy s dodavatelem energií podepsané mimo prostory určené k podnikání je možné bez rizika sankcí odstoupit do 14 dní od podpisu dle § 1829 občanského zákoníku nebo je možné smlouvu vypovědět nejpozději až do 15. dne po zahájení dodávek dle § 11a odst. 3 energetického zákona.

Co dělat, když už jste podepsali

Nebojte se, není to žádná ostuda. Podobnou zkušenost mají tisíce lidí.

 1. Nejhorší je nedělat nic, proto co nejdříve odstupte od smlouvy.
 2. Pokud jste smlouvu uzavřeli distančně nebo mimo obchodní prostory, máte právo odstoupit bez sankce (například při podomním prodeji, po telefonu, obecně mimo pobočku firmy).
 3. V případě, že jste smlouvu uzavřeli distančně nebo mimo obchodní prostory máte dvě možnosti jak od smlouvy odstoupit. První je odstoupení do 14 dní od podpisu smlouvy (smlouva uzavřena s obchodníkem nebo zprostředkovatelem) a druhá je výpověď do 15 dní od zahájení dodávky v případě (smlouva uzavřena s obchodníkem).

Odstoupení od smlouvy do 14 dní od podpisu smlouvy

Pokud jste uzavřeli smlouvu se zprostředkovatelem nebo obchodníkem distančně nebo mimo obchodní prostory firmy, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že jste nebyli poučeni o odstoupení od smlouvy v této lhůtě, můžete odstoupit až do jednoho roku a 14 dnů ode dne počátku lhůty pro odstoupení.

Pokud byste byli poučeni o právu odstoupit od smlouvy sice pozdě, ale přece jenom (až po uplynutí lhůty 14 dnů), běží 14 denní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy jste poučení obdrželi.

Stáhnout vzor

Výpověď do 15 dní od zahájení dodávky

V případě, že jste uzavřeli smlouvu s obchodníkem distančně nebo mimo obchodní prostory firmy, jste oprávněni bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána (tedy stačí během této lhůty výpověď odeslat – nejlépe doporučeně nebo osobně doručit).

Výpovědní doba je 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.Stáhnout vzor

Podejte u něj reklamaci

Využijte všechny možné způsoby reklamace. Zavolejte na zákaznickou linku, kontaktujte reklamační oddělení a využijte i služeb ombudsmana, pokud ho společnost má.

Pokud dodavatel reklamaci zamítne, pošlete stížnost na Energetický regulační úřad, který vykonává dozor nad dodržováním povinností v oblasti energetiky.

Jak napsat a kam poslat stížnost?

 1. Ve stížnosti uveďte celé jméno, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování, telefon a případně e-mail.
 2. Dále uveďte informace o odběrném místě, tj. místo a číslo odběrného místa a také kód EAN/EIC, případně i číslo smlouvy.
 3. Dále je potřeba uvést název dodavatele, jehož se vaše stížnost týká, jeho IČ a sídlo.
 4. Do stížnosti podrobně popište situaci, průběh reklamace a další informace, které uznáte za důležité.
 5. Ke stížnosti připojte jako důkaz výsledek reklamačního řízení, kopie písemných materiálů, zejména smlouvu, dosavadní korespondenci s dodavatelem a případně další materiály, které máte k dispozici.

Jste náš zákazník a potřebujete pomoc?

Rádi vám pomůžeme. Popište nám, co se stalo, a my se vám co nejdříve ozveme.

Vaše zákaznické číslo najdete na spodní straně faktury
Pokud máte nějaké dokumenty, např. popis nabídky.
Společnost ČEZ Prodej, a.s., bude zpracovávat (a to zejména prostřednictvím shromažďování, vyhodnocování a uchovávání) uvedené osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a připojené dokumenty za účelem a po dobu nezbytně nutnou ke zpracování zaslaného podnětu.

Stáhněte si vše potřebné

Odstoupení od smlouvy

Stáhnout

Výpověď smlouvy

Stáhnout

Desatero – deset rad

Stáhnout

Média o šmejdech

Že jsou energo šmejdi vážným problémem, dokládá i velký zájem novinářů. Podívejte se na jejich nejnovější články a videa.

Na energošmejdy upozorňují také


Opatření koronavirus

V návaznosti na mimořádná opatření MZd a rozhodnutí Skupiny ČEZ mají všichni dodavatelé i jejich poddodavatelé povinnost zajistit testování svých zaměstnanců na Covid-19.


Zajištění této povinnosti zaměstnanec dodavatele prokáže jedním z následujících způsobů:

 • Potvrzení o negativním výsledku AG/PCR testu (ne starší než 7 dní)
 • Potvrzení od lékaře (může být i od lékaře z hygieny) nebo úplnou SMS (včetně osobních nacionálií a podpisu zdravotnického zařízení provádějícího test) o prodělání onemocnění COVID-19 v předchozích 90 dnech
 • Oficiální výtisk zprávy z laboratoře provádějící testy o negativním výsledku testu na onemocnění COVID-19 (ne starší než 7 dní)
 • Čestné prohlášení o negativním výsledku tzv. samotestu (ne starší než 7 dní)
 • Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19

Zaměstnanci dodavatelů, kteří nesplní povinnosti spojené s testováním Covid-19 nemohou vstoupit do prostor Skupiny ČEZ.

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“. Smluvní partneři mají v současné době zavřeno.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

NAVŠTIVTE ELEKTRÁRNU ON-LINE

 

 • Jak funguje elektrárna?
 • Kde vzniká elektřina?
 • Jaké existují zdroje energie?

Nechte se virtuálně nabít vědomostmi o energetice!

 

PRO ŠKOLY PRO VEŘEJNOST