Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

ČEZ ASISTENT

Vyřešíme za vás starosti s opravou spotřebiče či havárií v domácnosti.

Hlášení události

Máte ČEZ ASISTENT?
Volejte nonstop

221 586 500

Pojištění ČEZ ASISTENT zajišťuje nepřetržitou pomoc (asistenční služby) v případě havárie v domácnosti či poruchy spotřebiče v domácnosti, který není starší 10 let nebo se na něj nevztahuje záruka.

Na co se pojištění ČEZ ASISTENT vztahuje?

Pojistná událost Limit plnění Plnění se vztahuje na:
Havárie v domácnosti bezprostředně související s dodávkou elektřiny a plynu – elektrikář, instalatér, topenář, plynař 5 000 Kč výjezd technika, náklady na jeho práci související s vyřešením havarijní situace a drobný materiál
Porucha elektrického spotřebiče – lednice, chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, pračka, sušička prádla, kombinovaná pračka se sušičkou prádla, myčka nádobí, sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), digestoř 5 000 Kč výjezd technika, náklady na jeho práci související s opravou spotřebiče
Porucha plynového spotřebiče – plynový sporák a vařič, plynový kotel, průtokový ohřívač, plynový ohřívač vzduchu 5 000 Kč výjezd technika, náklady na jeho práci související s opravou spotřebiče
Zablokované dveře – např. zabouchnuté dveře, poškozený zámek, zlomený klíč 5 000 Kč výjezd technika, náklady na jeho práci související s vyřešením situace a drobný materiál

Za drobný materiál se nepovažuje například nová sada klíčů v případě výměny bezpečnostního zámku dveří nebo náhradní díly použité k opravě zařízení či spotřebičů.

K určení stáří spotřebiče je nutné doložit doklad prokazující stáří spotřebiče (např. doklad o koupi spotřebiče jako nové věci, příp. výrobní štítek).

Úplné podmínky pojištění naleznete ve všeobecných pojistných podmínkáchzvláštních pojistných podmínkách.

Hlášení události 221 586 500

Linka je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Máte zájem o pojištění ČEZ ASISTENT nebo ČEZ ASISTENT PLUS?

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost ČEZ Prodej, a.s., sídlem Duhová 425/1, 140 53 Praha 4, IČO 27232433, za účelem nabídky produktů a služeb. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

Objednejte se na nové termíny od ledna do března 2023!

Pro velký zájem jsou již registrace přes rezervační formulář obsazeny. Nezbylo na vás místo? Pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc a nabídnout vám termín  se stejně starými dětmi. Napište nám na e-mail virtualnevelektrarne@cez.cz tyto informace:

1. O jaký typ prohlídky máte zájem (Distribuce elektřiny, Temelín, Dukovany nebo Obnovitelné zdroje).

2. Z jaké školy jste (ZŠ, SŠ, gymnázium atd.).

3. S jakou třídou chcete prohlídku absolvovat (prosíme, uveďte ročník a počet studentů).