Zpět

Když už MOBIL OD ČEZ mám

Nastavení SMS

Je nastaveno automaticky. Pokud máte problémy, zkontrolujte v nastavení zpráv, že máte správné číslo SMS centra: +420 602 909 909. SMS je zdarma.

Nastavení MMS

Proběhne automaticky při aktivaci SIM karty. Pokud máte problémy, zašlete SMS zprávu ve tvaru „MMSmezeraCEZ“ na číslo 999 555. Obdržíte aktivační SMS, vyberte „Uložit“. Pokud bude třeba, zadejte kód „1234“. SMS je zdarma.

Nastavení internetu

Proběhne automaticky při aktivaci SIM karty. Pokud máte problémy, zašlete SMS zprávu ve tvaru „INTERNETmezeraCEZ“ na číslo 999 555. Obdržíte aktivační SMS, vyberte „Uložit“. Pokud bude třeba, zadejte kód „1234“. SMS je zdarma.

Balíčky volání, SMS nebo internetu si můžete zapnout např. přes internetovou samoobsluhu či mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE nebo jednoduše pomocí SMS odesláním objednávkového kódu na číslo 999345. Tato SMS je zdarma. S nastavením vašich balíčků vám rádi pomůžeme na naší Zákaznické lince 800 810 820.

Služba Aktivace Deaktivace Stav * Nápověda Reset / 
Extra FUP

Balíčky volání

Volám málo již není v nabídce Volam malo D Volam malo S Volam malo ?  
Volám občas již není v nabídce Volam obcas D Volam obcas S Volam obcas ?  
Volám rád již není v nabídce Volam rad D Volam rad S Volam rad ?  
Volám nonstop již není v nabídce Volam nonstop D Volam nonstop S Volam nonstop ?  
Volání 50 Volani 50 A Volani 50 D Volani 50 S Volani 50 ?  
Volání 100 Volani 100 A Volani 100 D Volani 100 S Volani 100 ?  
Volání 200 Volani 200 A Volani 200 D Volani 200 S Volani 200 ?  
Volání 500 Volani 500 A Volani 500 D Volani 500 S Volani 500 ?  
Volání 1000 Volani 1000 A Volani 1000 D Volani 1000 S Volani 1000 ?  
Volání do sítě ČEZ Volani CEZ A Volani CEZ D Volani CEZ S Volani CEZ ?  
Volání do sítě O2 Volani O2 A Volani O2 D Volani O2 S Volani O2 ?  
Volání do sítě T-Mobile Volani TMOBILE A Volani TMOBILE D Volani TMOBILE S Volani TMOBILE ?  
Volání do sítě Vodafone Volani VODAFONE A Volani VODAFONE D Volani VODAFONE S Volani VODAFONE ?  
Volání do všech sítí Volani CR A Volani CR D Volani CR S Volani CR ?  

Balíčky SMS

Píšu málo již není v nabídce Pisu malo D Pisu malo S Pisu malo ?  
Píšu občas již není v nabídce Pisu obcas D Pisu obcas S Pisu obcas ?  
Píšu rád již není v nabídce Pisu rad D Pisu rad S Pisu rad ?  
SMS 50 SMS 50 A SMS 50 D SMS 50 S SMS 50 ?  
SMS 100 SMS 100 A SMS 100 D SMS 100 S SMS 100 ?  
SMS 200 SMS 200 A SMS 200 D SMS 200 S SMS 200 ?  
SMS 500 SMS 500 A SMS 500 D SMS 500 S SMS 500 ?  

Balíčky internetu

Někdy online již není v nabídce Nekdy online D Nekdy online S Nekdy online ? Nekdy online R
Často online již není v nabídce Casto online D Casto online S Casto online ? Casto online R
Žiju online již není v nabídce Ziju online D Ziju online S Ziju online ? Ziju online R
Internet 200 Internet 200 A Internet 200 D Internet 200 S Internet 200 ? Internet 200 E
Internet 500 Internet 500 A Internet 500 D Internet 500 S Internet 500 ? Internet 500 E
Internet 1000 Internet 1000 A Internet 1000 D Internet 1000 S Internet 1000 ? Internet 1000 E
Internet 3000 Internet 3000 A Internet 3000 D Internet 3000 S Internet 3000 ? Internet 3000 E
Internet 5000 Internet 5000 A Internet 5000 D Internet 5000 S Internet 5000 ? Internet 5000 E

Ostatní služby

Roaming Roaming A Roaming D Roaming S Roaming ?  
Data limit v zahraničí Data limit A Data limit D Data limit S Data limit ?  
Blokace internetu v roamingové zóně 1 - EU BEU DBEU      
Blokace internetu v roamingové zóně 2 a 3 BM DBM      

Během jednoho zúčtovacího období můžete mít aktivní vždy pouze jeden balíček volání, SMS nebo internetu. Pokud chcete aktivní balíček změnit, objednáte si jednoduše rovnou nový. Účtování bude přizpůsobeno poměru dní, kdy byly jednotlivé balíčky aktivní. Nevyčerpané volné jednotky volání a SMS z aktuálního období se přenášejí vždy do následujícího měsíce.

Využijte službu Infolimit, která vám pošle SMS upozornění v momentě, kdy vaše měsíční útrata dosáhne 80 % a posléze 100 % vámi nastaveného limitu. Infolimit si můžete snadno nastavit přes internetovou samoobsluhu přes mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE, nebo na Zákaznické lince 800 810 820.

Především musíte mít správně nastavený telefon a aktivovaný balíček internetu. Každý balíček internetu obsahuje určité množství tzv. megabajtů dat (MB). Po vyčerpání balíčků Někdy online, Často online a Žiju online se sníží rychlost připojení (viz ceník). Po vyčerpání balíčků Internet 200, Internet 500, Internet 1000, Internet 3000 a Internet 5000 se připojení zastaví. Každý má možnost si stejné množství za příslušnou částku obnovit.

Pokud se připojujete sporadicky, možná vám stačí tzv. denní balíček, který se vám aktivuje na 24 hodin. Chcete-li využívat nejlepší připojení k internetu 4G LTE, je nutné mít nejen telefon, který podporuje 4G, ale i 4G SIM kartu.

Pokud internet ve svém mobilu nechcete, můžete si jej zablokovat v internetové samoobsluze nebo v aplikaci ČEZ ON-LINE nebo na Zákaznické lince 800 810 820. U chytrých telefonů to však nedoporučujeme, významně to ovlivní jejich funkcionalitu.

Aktivace roamingu

Pro používání telefonu v zahraničí musíte mít aktivovánu službu Roaming. Tu si můžete snadno aktivovat přes internetovou samoobsluhu či mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE, na Zákaznické lince 800 810 820 nebo jednoduše zasláním SMS ve tvaru „Roaming A“ na číslo 999 345.

Volání, SMS, MMS, internet

Pokud ze zahraničí voláte, posíláte SMS nebo MMS nebo používáte internet, cena služeb se určuje podle zóny, v níž se právě nacházíte.

Ochrana proti vysoké útratě za internet v Zóně 2 – Evropa a Zóně 3 - Svět

Pokud chcete omezit pouze internetové připojení v mobilu, nemusíte mít obavy – přednastavený tzv. „Datový limit“ v zahraničí automaticky zablokuje služby internetu při útratě nad 50 € vč. DPH (Tento limit není uplatňován v rámci Zóny 1 – EU). Limit si můžete také sami deaktivovat přes internetovou samoobsluhu ČEZ ON-LINE, na Zákaznické lince 800 810 820 (ze zahraničí +420 371 100 100) nebo jednoduše zasláním SMS ve tvaru „Data limit D“ na číslo (+420) 999 345.

Přehledný rozpis všech cen najdete v našem ceníku.

Svůj bankovní účet můžete ovládat přes speciální bankovní aplikace, které tyto ústavy nabízejí. Starší GSM Banking není bohužel možné na SIM kartách MOBILU OD ČEZ využít.

Zadali jste 3x špatně PIN

Musíte použít tzv. PUK kód, který najdete na velkém zbývajícím plastu vaší SIM karty, který vám zůstal po vylomení čipu. Další možností je: v internetové samoobsluze ČEZ ON-LINE, na Zákaznické lince 800 810 820, případně na Zákaznických centrech.

Zadali jste 10x špatně PUK

Vaše SIM karta se z bezpečnostních důvodů trvale zablokovala. Je zapotřebí si na našich kontaktních místech zažádat o novou.

Zablokujte si SIM kartu, abyste zabránili zneužití služeb (v internetové samoobsluze ČEZ ON-LINE, na Zákaznické lince 800 810 820 nebo ze zahraničí na čísle +420 371 100 100). Zajistěte si novou SIM kartu objednávkou na Zákaznické lince nebo osobně na kontaktním místě Skupiny ČEZ.

Faktura je vystavovaná měsíčně. Obdržíte SMS s informací o její výši a dalšími potřebnými údaji k zaplacení. Elektronicky vám ji zasíláme na váš e-mail. Fakturu je možné za poplatek zaslat poštou na vaši adresu.

Pokud v zúčtovacím období utratíte méně než 100 Kč, dostanete informační SMS i fakturu, ale platbu nemusíte provádět - převedeme vám ji do dalšího zúčtovacího období, dokud nedosáhne útrata celkově 100 Kč a výše. Všechny měsíční faktury, včetně orientační částky za právě probíhající období, najdete také v internetové samoobsluze nebo v mobilní aplikaci ČEZ ON-LINE.

MOBIL OD ČEZ nenabízí předplacené karty. Veškeré naše služby jsou vyúčtovávány měsíčně. Nemusíte si chodit kupovat kredit nebo mít obavu, že vám dojde. Nejdříve voláte, až poté platíte.

Měsíční vyúčtování obsahuje strukturované informace o vaší celkové útratě během zúčtovacího období, rozdělené na jednotlivé služby (volání, SMS, datové služby, roaming, služby třetích stran a poplatky za výpisy), a informace o volných jednotkách volání a jejich případném převodu do dalšího období. Faktura dále obsahuje všechny informace, které potřebujete pro její zaplacení.

Prohlédněte si vzor vyúčtování

Zkuste nás nejdříve kontaktovat na Zákaznické lince 800 810 820 nebo *84, společně se podíváme na to, jestli máte správně nastavené mobilní služby.

V případě trvalého zájmu vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej na naší korespondenční adresu ČEZ prodej, a.s. Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00 nebo e-mailem na cez@cez.cz.

V případě přenosu telefonního čísla k jinému poskytovateli neuplatňujeme standardní výpovědní lhůtu. K ukončení poskytování našich služeb dojde dnem přenesení čísla.

V případě, že nejste spokojeni s vyřízením vaší reklamace služeb MOBILU OD ČEZ, kontaktujte nás prosím na Zákaznické lince 800 810 820.

S mimosoudním řešením spotřebitelských sporů se můžete obrátit na Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9, poštovní adresa: ČTÚ, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025. Více informací najdete i na www.ctu.cz.

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které se týkají platebních služeb, se můžete obrátit na finančního arbitrase sídlem Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací najdete na www.finarbitr.cz.

   

Pomohly Vám uvedené informace?